маслина

Ден на маслината

Маслинова клонка

Дали е случайно, че според Библията, гълъбът донася на Ной именно маслинова клонка – символ на стихналия Божи гняв?! И точно маслиново е първото дърво, поникнало и дало плодове след Потопа? 

Зехтинът в борба с раковите заболявания

Зехтин за здраве

 
В Световния ден за борба с рака да обърнем внимание на важната и доказана зависимост между храната, храненето и развитието на много от злокачествените тумори.

 
 
 

За контакти